Zamówienie

    Dane do faktury

    Dane dotyczące zamówienia

    1. Zamawiający wyraża zgodę do przesyłania faktur bez podpisu odbiorcy.

    2. Brak dostępu, lub dojazdu do kabiny podczas serwisu nie zwalnia zamawiającego z opłaty za usługę.

    3. W razie zaginięcia lub zniszczenia toalety nie wynikającego z normalnej eksploatacji , pełną odpowiedzialność ponosi zamawiający .