Zamówienie

Dane do faktury

Dane dotyczące zamówienia

  1. Zamawiający wyraża zgodę do przesyłania faktur bez podpisu odbiorcy.
  2. Brak dostępu, lub dojazdu do kabiny podczas serwisu nie zwalnia zamawiającego z opłaty za usługę.
  3. W razie zaginięcia lub zniszczenia toalety nie wynikającego z normalnej eksploatacji , pełną odpowiedzialność ponosi zamawiający .